22 november, 2017

Övriga produkter

Vi har också en småskalig produktion av olika säsongsprodukter. Dessa produkter hittar du främst i vår gårdsbutik och varierar från år till år. Vintern 2019 odlar vi gurka.