25 juli, 2016

Odling

Vår anläggning är på 12 000 m2 och vi har ca. 30 000 tomatplantor. Varje planta tas enskilt hand om och kontrolleras flera gånger i veckan. Varje tomat handplockas. Vi har låg personalomsättning vilket gör att vår personal är kunnig, har lång erfarenhet och trivs med sitt arbete.

Största delen av våra produkter odlas även vintertid i halva anläggningen. Tomatplantorna byts ut två
gånger per år och vid planteringen byts alltid till nytt växtunderlag.

Vi odlar på hängande rännor, som möjliggör att vi kan återanvända överloppsvatten för att spara på kostnader och på miljön. En tomatplanta blir ca.12 meter lång före den byts ut.

 

Pollinering
För att en tomatplanta ska producera tomater behöver den pollineras, därför har vi humlor i våra växthus.

Bekämpning
Skadedjur kan också komma in i växthuset antingen utifrån eller från andra växthus. För att motverka och förebygga dessa satsar vi mycket stor
t på att använda oss av biologiska produkter. Med biologisk bekämpning menas att vi bekämpar skadegörare med naturliga processer så som andra levande organismer