25 juli, 2016

Miljö

Grön el
Vi använder oss av el från vindkraft och vattenkraft av Nordic Green Energy.

NGE_Logotype_RGB-ny

 

 


Värmecentralen
År 2012 investerade företaget i en biovärmecentral och gick över till ett miljövänligare alternativ i uppvärmningen av våra växthus. Biovärmecentralen kommer från Finnish BMC Ab Oy (500KW) och när effektbehovet ökar kompletteras det av en stor värmecentral av Vapor Finland (2MW). De producerar bioenergi av torv och flis från finska skogar.

Rent Inhemskt
Vi är auditerade och uppfyller kraven för riktlinjer för kvalitetsodling och får därför använda oss av hjärtbladsmärket (rent inhemskt).

puhtaastirent-ny